רשת כוללים ללימוד כל חלקי התורה .

תוכניות יחודיות מוכחות לזכירת וקניין הש"ס

לוגו בבבבבבבבבבבבבבבבבבב

המלצות

רבני ביתר

מרן שר התורה הרב ר' חיים קנייבסקי שליט"א

הרב אקרמן שליט"א

הרב תופיק שליט"א

אנשים מספרים...

מי שצופה מצד עלול לחשוב שרק מטיילים שם כל היום אך באמת יש שם שטייגען אדיר בביתר קוראים להם המיר של ביתר כולל עם 180 אברכים הגדול בעיר יש שם איש בתוך בית המדרש

דוד כהן

-אברך

הרב אבי צוייג הוא כרבי חייא בשעתו, כל מי שמפרסם את הכולל - עושה דבר גדול ועצום להבלעת דברי התורה בדמם של לומדיה.

הרב נתנאל ניר שליט"א

-רב בכולל

אני חייבת לומר שזה כולל נדיר וייחודי לא תמצאו כזה כולל בשום מקום!!!! עושה טוב לראות את הבעל חוזר כל יום עם ברק בעיניים מעצם הסיפוק מהלימוד בכולל זה, לא ייאומן שקיים כזה כולל שככה מלמד בצורה מוחשית שחודרת עמוק ואין מי שיוצא משם ולא מובנים לו הנושאים! אשריהם ת"ח!!

אשתו של אברך בכולל

-אשת אברך מרוצה!

כולל מדהים, אבל חשוב להדגיש שגם חלק הלימוד הרגיל, הוא בהתמדה גדולה עם ריתחא דאורייתא. תבוא לבית המדרש באמצע היום לשמוע מה זה קול תורה (ל"ת)

אברך בכולל

-אברך בכולל

"סיעתא דשמיא מיוחדת מלווה כולל זה מראשיתו ואין ספק שהדבר בזכות כל התומכים והעוסקים למען הכולל אשר עושים זאת לשם שמיים בלבד"

בני חזן

-אברך כולל

רוצה להינות שתוכן תורני ישירות אצלך המייל? הרשם כאן ותהיה מעודכן