שיעורים חדשים בענייני מוקצה

מאת הרה''ג רבי נתנאל ניר שליט''א

מוקצה בדלתות כלים

  נמסר בס"ד בהיכל כולל 'דורשי ציון' בפני רבני 'חבורת ההלכה' ביום חמישי ט"ז חשוון תש"פ מצינו כמה דלתות כלים מצויות בבתים ויש לעיין בגדרי

קרא עוד »

כיסויי קרקעות וכלים

  מוקצה בכיסויי כלים וקרקעות המצויים בבתים   בגמרא שבת (קכה:) נאמר: כל כיסוי הכלים שיש להם בית אחיזה ניטלין בשבת. אמר רבי יוסי, במה

קרא עוד »

קרני דאומנא

  נמסר בס"ד בהיכל כולל 'דורשי ציון' בפני רבני 'חבורת ההלכה' ביום שלישי  דפרשת וירא י"ד בחשוון תש"פ כלים שמלאכתם לאיסור שאין בהם שימושי היתר

קרא עוד »

נולד ושברי כלים

  נמסר בס"ד בהיכל כולל 'דורשי ציון' בפני רבני חבורת ההלכה בחשוון תש"פ. נולד שלא היה בעולם בבואנו לסוגיית 'שברי כלים' ראיתי צורך לסכם במעט

קרא עוד »

כלים חד פעמיים בשבת

  נמסר בס"ד בהיכל כולל 'דורשי ציון' בפני רבני 'חבורת ההלכה' ביום חמישי ט' בחשוון תש"פ בגמרא שבת (קכג:) נאמר: שלח ליה רבא בריה דרבה

קרא עוד »
סניפי הכולל
שיעורים מרבני הכולל
חידושים ומאמרים מתלמידים
מי אנחנו
מהנעשה בכולל