תשעה באב

תשעה באב

שיעורים מיוחדים שנמסרו בבתי המדרש של דורשי ציון בענייני תשעה באב אבילות החורבן-משמעות החיסרון בזמנינו-שיחה מאת הרה"ג רבי נתן רוטמן