סניף ביתר

כסא טרסקל

  בירור גדול בשיטת הראשונים והאחרונים לגבי סוגי אהלים הבנוים ועומדים אך אינם 'פרושים כתבנית אהל' ובו יתבארו נפק"מ רבות