כללי

כפרות

אלו המעות ילכו לצדקה 'פדיון הכפרות' שלך מועבר למשפחות האברכים אשר בזכות התמיכה יצליחו לעמוד בהוצאות החגים המרובות וכל זה בזכות תרומתך, בטוחים