הלכות שבת-הרב נתנאל ניר

מלאכת מחתך

נמסר בס"ד בהיכל כולל 'דורשי ציון' בפני רבני 'חבורת ההלכה' בשבוע פרשת וישלח כסליו תשפ"א. בבואנו לעסוק בדיני 'פתיחת אריזות'