שיעורים שנמסרו בענין נידון התכלת לציצית

כחלק מלימוד הסוגיות בענייני התכלת (מסכת מנחות)
 נמסרו בחורף תשפ"א  שיעורים מיוחדים על המחשת תהליך הצביעה ,
 בירור מעמיק בסוגי התכלת וקלא אילן, 
המבררים את הסוגיא לשורשיה, 
במסגרת השיעורים שנמשכו על פני מספר ימים הובאו כמה וכמה מומחים, 
חלקם ערכו שיעור מלווה במצגת מפורטת, 
וחלקם עסקו בנידון העיוני והמחקרי בענייני התכלת.
 הובאו גם הצדדים השונים בעד ונגד הכרעת התכלת בזמנינו
משיעורו של הרב יהושע ינקלביץ' שליט''א
שיעורו של הרב יחזקאל טופורוביץ' שליט''א- להאזנה
מצגת על מצות התכלת בזמנינו- הר''ר יהושע ינקלביץ

סיומו של תהליך הצביעה

נגן וידאו
השארת תגובה