עם היוודע השמועה הכאובה אודות סילוקו של צדיק, עטרת תפארת העיר ביתר, הגאון האדיר רבי דוד צבי אורדנטליך זצוק"ל, 
אשר ייסד וליווה במסירות במשך עשרות בשנים את התפתחותה התורנית של ביתר כעיר ואם בישראל, התעטפה העיר ביתר באבל כבד, 
ובפרט בני התורה שבה, אשר זכו להתבשם מאור תורתו והדרכתו, וליהנות ממנו עצה ותושיה, והוראה ברורה בכל מרחבי התורה והלכותיה.  
ביטול מלאכה הוכרז בעיר עד לאחר ההלוייה, וגם האברכים ובני הישיבות הקדושות סגרו את ספריהם והלכו אחר מיטתו לחלוק לו כבוד, 
כשרבני העיר שליט"א וחתניו הגאונים הספידוהו תמרורים.
הרב זצ"ל לא חשך טרחה מעצמו וכיתת רגליו למסור שיעורים ושיחות חיזוק בהיכלי התורה, בכדי להוסיף חיילים לתורה, להגדילה ולהאדירה.
 גם בהיכל הכולל 'דורשי ציון' מסר הרב זצ"ל שיחה מיוחדת, לחיזוק עניין החזרה בלימוד, ולשינון מסכתות וידיעתן על בוריין, 
דבר אשר מושם עליו דגש מיוחד בכולל, ואשר זכה להעמיד בני תורה מופלגים הבקיאים במסכתות שלמדו, גם שנים לאחר שסיימו אותן, 
מתוך עמל והשקעה מיוחדת לשינון תלמודם כהוגן.
 
ויהי רצון שנזכה במהרה לתחיית המתים וגאולה שלמה.
זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל אמן
 
להאזנה  לשיחת החיזוק מפי הרב זצוק"ל
השארת תגובה