סיור במעברות הירדן
סיור במזבח יהושע בהר עיבל
שיעורים בסוגיית התכלת
המחשת הקטרת לבונה
סיום מסכת בבא מציעא
זריעת חיטים כפי הראוי לסולת מנחות
המחשת מפת כוכבי השמים שיעור מיוחד במצפה רמון
המחשת קרבן פסח
סיום מסכת פסחים
נחתמה בהצלחה מגבית לרשת הכוללים
''הררי ציון''- ירושלמי פרק כיצד מברכין
קונטרס על פסוקי קרבן פסח
הכנת שמן זית כתית טהור הראוי למנורת המקדש
שיעורי חנוכה בהלכה ואגדה מאת הרב נתנאל ניר
הלכות מוקצה - הרב נתנאל ניר
הלכות מעבד , טוחן , לש - הרב נתנאל ניר
קונטרס ''ברור מללו'' שיעורים בהלכות בורר
שיעורי 'בנין בכלים' - הרב נתנאל ניר
חבורות מאברכי הכולל
הלכות מפרק ודש- הרב נתנאל ניר
השארת תגובה