סיום מסכת בבא מציעא
זריעת חיטים כפי הראוי לסולת מנחות
שיעור וידאו מיוחד- תהליך ייצור השופר
המחשת קרבן פסח
נחתמה בהצלחה מגבית לרשת הכוללים
ספר חדש! שיעורי הרה''ג רבי נתנאל ניר שליט''א הלכות מוקצה
ספר חדש! שיעורי הרה''ג רבי נתנאל ניר שליט''א הלכות מעבד, טוחן ולש
קונטרס 'מפרק הרים' הלכות מפרק ודש
קונטרס ''ברור מללו'' שיעורים בהלכות בורר
סיום מסכת פסחים
''הררי ציון''- ירושלמי פרק כיצד מברכין
קונטרס על פסוקי קרבן פסח
הכנת שמן זית כתית טהור הראוי למנורת המקדש
השארת תגובה