שיעור וידאו מיוחד- תהליך ייצור השופר
נחתמה בהצלחה מגבית לרשת הכוללים
''הררי ציון''- ירושלמי פרק כיצד מברכין
המחשת קרבן פסח
ספר חדש! שיעורי הרה''ג רבי נתנאל ניר שליט''א הלכות מעבד, טוחן ולש
קונטרס 'מפרק הרים' הלכות מפרק ודש
קונטרס ''ברור מללו'' שיעורים בהלכות בורר
סיום מסכת פסחים
קונטרס על פסוקי קרבן פסח
הכנת שמן זית כתית טהור הראוי למנורת המקדש
השארת תגובה