שיעורים ושיחות בענייני חנוכה

ענייני חנוכה בהלכה ואגדה
מתוך שיחות ושיעורים שנמסרו בהיכלי הכוללים ''דורשי ציון''

השארת תגובה