סיום מסכת פסחים -קנין הש"ס, ביתר

 סיום מסכת פסחים נערך ברוב שמחה וגילה

לאחר תקופה אורכה של לימוד המסכת ביסודיות על ידי לומדי בית המדרש המרכזי בביתר

בסיום זה השמחה והסיפוק עצומים,

תחושה של "סיום" אמיתי כאשר המסכת נרכשה ע"י כל אברך, ונמצאת היטב בזכרונו ממש בגדר

"ושננתם-שיהיו מחודדין בפיך-שאם ישאלך אדם אל תגמגם ותאמר לו אלא אמור לו מיד"

לזה יקרא סיום אמיתי, סיום שאין משמעותו סיימנו עם המסכת וממשיכים הלאה,

אלא סיימנו לחרוט אותה על לוח ליבנו ומכאן והלאה כל חזרה ושינון יוסיפו נדבך של זיכרון מתוק למסכת האהובה.

השארת תגובה