שיעורי המחשה

אחד העקרונות הקיימים בבית המדרש על סניפיו השונים, הוא עניין ההמחשה הנצרך פעמים רבות להבנת נושא הנלמד בכולל, לא בשל חסרון כלי הבנה כפי שמצוי בגיל צעיר, אלא מפאת הווי חיינו המורחק מושגים מעולם הטבע הכפרי, ולעיתים מבלי הכרת המציאות משתרבבות טעויות בהבנה או סברות לא ישרות, אשר עלולות להוליך למסקנות או להוראות שגויות בהלכה במקרים מסויימים, או למצער להבנה חלקית-ומטה במקרים אחרים.
לפיכך ישנה מגמה להשתדל ככל האפשר, כשלומדים נושא שאינו מוכר ללומדים שלא עוסקים בו ולא נחשפו אליו, להנגיש את הדבר אל הלומד. על פי רוב ע"י מומחה בתחום המוזמן למסור שיעור המחשה מלווה במוצגים או שיקופיות בכדי להבין תמונה שלמה של הנושא וכיצד הוא מיושם הלכה למעשה. במרוצת השנים נמסרו בכולל שיעורי המחשה בנושאים רבים ומגוונים כשחיטה, ניקור, ראשית הגז, הלכות עיבוד העורות לסת"ם, הזאת אזוב, הלכות עירובין, שיעור בענייני פרה אדומה, שביעית בזמנינו, שחיטת קרבן פסח וצלייתו, ועוד.
 
שיעורים בסוגיית התכלת
תהליך הקרבת הפסח
בחינת פרה אדומה
זריעת חיטים הראויים לסולת מנחות
מסיק זיתים להפקת שמן זית בטהרה
המחשת מפת כוכבי השמים שיעור מיוחד במצפה רמון
תהליך ייצור שופר
על מצות ומרורים יאכלוהו- מהו המרור
ראשית הגז

קצירת חיטים למצות מצוה

https://www.youtube.com/watch?v=MtaHorrTj_c בחודש סיון תשפ"א יצאו מספר אברכים מכולל דורשי ציון,  להתנסות בשטח בתהליך הכנת מצות מצוה החל בשלב הקצירה,   במהלך הקצירה נדונו מספר נושאים

קרא עוד »

זריעת חיטים

המחשת זריעה וקצירה של חיטים הראויים לסולת מנחות שיעור המחשה מיוחד שהתקיים בגבעה ליד הישוב מכמש שבהרי בנימין. קבוצת אברכים מכולל דורשי ציון חרשה את

קרא עוד »
השארת תגובה