מידה שלימה

''אם קרא אדם תורה נביאים וכתובים, ושנה משנה, מדרש,
הלכות ואגדות, ושימש תלמידי חכמים זו מידה שלמה''

מסגרת מידה שלמה

במסגרת זו לומדים בעיון יחודי סוגיות במסכת ברכות תוך לימוד מקיף של כל המקורות מהם התפתחה כל סוגיה החל מפסוקי התורה ופירושיהם, מדרשי ההלכה, המשנה והתוספתא, תלמוד בבלי וירושלמי, הראשונים העיקריים, והפוסקים האחרונים עד הלכה למעשה. על מנת להגיע לשליטה מוחלטת בכל סוגיה וסוגיה. בראשות החבורה עומד הרה"ג שמעון כי טוב שליט"א

השארת תגובה