סניף מיצד (אספר)

היוזמה להקמת הכולל בישוב באה מתושבי הישוב אשר זכו להכיר את כולל דורשי ציון וסגנונו ואיכות הלימוד המיוחדת בו.

 מסגרת לימוד זאת מפיחה רוח של חיי עולם בישוב זה ומסייעת רבות בפיתוחו וקליטת משפחות חדשות.

בישוב מיצד מוקמת בימים אלו שכונה חדשה והישוב עתיד לשלש עצמו מ-70 משפחות ל-220 משפחות.

 סניף זה מהווה בשורה של ממש לישוב המתפתח בלב מדבר יהודה.

בראש הסניף עומד הרה"ג מאיר מנדל שליט"א.

שיטת הלימוד מכוונת על ידי דורשי ציון והינה דומה לסדר קניין הש"ס של דורשי ציון בביתר עילית.

השארת תגובה