סניף אפרת

הסניף באפרת מתמקד בהסמכת אברכים צעירים לרבנות והכנתם למבחני הרבנות הראשית, 

בשילוב עם חיזוק תורני לילדי ונוער הקהילה. 

בראש הסניף עומד הרה"ג שלמה ידידיה שור כהן שליט"א.

 גם הקמת סניף זה היתה ביוזמת תושבי המקום וקהילת אהבת ישראל שתומכים בכולל בכל מאודם. 

כל אברכי הכולל עברו עד כה בהצלחה רבה את מבחני הרבנות.

השארת תגובה