הסניף המרכזי – ביתר עילית

הסניף המרכזי – ביתר עילית

הכולל המרכזי בביתר עילית 

הוקם בתחילת שנת תשע"א 

וכיום הינו הכולל המרכזי והגדול בביתר עילית. 

במסגרות השונות לומדים כ-200 אברכים כ"י 

ב-16 מסגרות שונות. 

העיקרון העומד מאחורי המסגרות הוא

 שיש להתאים את סגנון הלימוד ונושאיו ללבם 

של האברכים ולא שהאברכים יותאמו למסגרת שאינם מרגישים קשורים אליה. 

 

המסגרות נפתחות תוך הגדרת יעדים ברורים 

וקנה מידה למעקב אחר העמידה ביעדים 

לכל אברך, 

לשם כך מתוכננת בחכמה מערכת תמריצים ייחודית לכל מסגרת.

חבורת קנין הש''ס

לימוד מסכתות בשלימותן עד לידיעה ברורה
שינון יומי ותקפותי על כל החומר הנלמד

חבורת מידה שלימה

לימוד סוגיות
בעיון מקיף אחר כל מקורותיה
החל בפסוקי התורה
ועד ההלכה למעשה

חבורת יסודות התורה

לימוד נ''ך
וששה סדרי משנה
עם חזרה ושינון
עד לבקיאות מעולה

חבורת ''אמרי שמחה''

בירור סוגיות להלכה
בראשות ובהכוונת מורנו
הרה''ג רבי מאיר שמחה אוירבך שליט''א

חבורת ''והדר למיסבר''

לימוד סוגיות בעיון קל
והעמקה בסוגיות
הנוגעות למעשה
בראשות הר''ר יצחק זאב וייס שליט''א

מדרשי הלכה

לימוד מדרשי ההלכה אשר היה קבוע אצל הראשונים המחבר את התורה שבכתב עם התורה שבע''פ
בראשות הר''ר עזרא רוז שליט''א

ספר המצוות

לימוד של כל מצוות התורה
בהקשר לפרשת השבוע
ועיון בפסוקי הפרשה
בראשות הר''ר אהרן ליפשיץ שליט''א

תלמוד ירושלמי-
מצוות התלויות בארץ

לימוד תלמוד ירושלמי
בענייני מצוות התלויות בארץ
בהכוונת מומחה ובעל ניסיון רב שנים
בהלכה למעשה בשטח

''ליבו חפץ''


לימוד במתכונת עצמאית

כל אחד כפי משאת נפשו

חכמת האמת

לימוד תורת הנסתר
ספר ''אוצרות חיים''

בהכוונת העומדים על סודו של ה' ליראיו

שיעור הדף היומי


כשעה מידי בוקר

בצוותא ובדיבוק חברים

חבורת ''דרשו בהלכה''

לימוד הלכה
מספר ''משנה ברורה''
עם שיעורים מעשיים
ע''פ סדר הלימוד של ''דרשו בהלכה''

שיעורי המחשה

שיעורים מיוחדים הנמסרים
ע''י מצגות והמחשות
ולעיתים ביציאה לשטח

קנין הלכה

לימוד הלכה בעיון אחר שורשיה
בש''ס ובראשונים
שיעורים בנושא הלכה אקטואליים

לימוד מוסר ושיחות

לימוד מוסר מידי יום
ע''פ סדר מסכת אבות
ושיחות מפי רבנים אורחים


שיעורים, הערות וחידושים

השארת תגובה