שיעורי תורה ממגידי השיעורים
מכל הסניפים

דורשי ציון

שיעורים
בהלכות שבת

שיעורי הלכה בשורשיה
עיון בנושאים מעשיים בהלכות שבת
הרב נתנאל ניר שליט''א

אמרי שמחה

שיעורים בענייני חולין
מאת הגאון רבי מאיר שמחה אוירבך שליט''א

מועדים
ונושאי הלכה שונים

שיעורים הנמסרים
ע''י הרב נתנאל ניר שליט''א
בנושאי הלכה מעשיים שונים

שיעורי זרעים

הרב מרדכי עמנואל שליט''א
מומחה בהלכה מעשית בשטח
בנושאי מצוות התלויות בארץ

ירושלמי

שיעורים מאת הרב נתן רוטמן שליט''א
חידושים וביאורים שנכתבו ע''י אברכי הכולל בית וגן
ירושלמי מסכת ברכות

מסכת פסחים

-עיון או סיכום בעמוד גמרא הנלמד-
מפי הרה''ג ר' עמרם קנטור שליט"א


בבא מציעא

עיון או סיכום בעמוד גמרא הנלמד-
מפי הרה''ג ר' עמרם קנטור שליט"א

ניתן להאזין לשיעורים המוקלטים במערכת ''קול הלשון''

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן