תוכניות יחודיות מוכחות לזכירת וקניין הש"ס

היה שותף

ללמוד וללמד לשמור ולעשות
תלמוד בבלי, ירושלמי, תנ"ך, ששה סדרי משנה, הלכה למעשה , מוסר, תורת הנסתר ועוד , התעוררות לתחייה מחודשת של כל חלקי התורה שאין להם דורש ומבקש
-מסגרות הלימוד-
דרך לימוד יחודית
שיטת לימוד של שינון וחזרה איכותיים המביא לידיעה רחבה בש"ס ובכל חלקי התורה
קנין שס - הדרך להצליח
אווירה ישיבתית ואחדות מופלאה
אברכים ובעלי בתים, ליטאים, חסידים, ספרדים ותימנים, מכל העדות והחוגים- יושבים יחד ומשננים דפי גמרא בהתעלות ובאחדות מופלאה!
- יחודיות הכוללים ועקרונות הלימוד -

הכולל מתקיים בעיקר מתרומות תושבים, אברכים וידידים אוהבי תורה ללא נסיעות למגביות בחו"ל או נגידים וקרנות מיוחדות.
מסגרת התמיכה לאברכים גדלה משנה לשנה,
והכולל מחלק מידי חודש תמיכה בסך כ 350,000 ש"ח לאברכים!
וכן תוספות מיוחדות לחגים.
סיעתא דשמיא מיוחדת מלווה כולל זה מראשיתו
ואין ספק שהדבר בזכות כל התומכים והעוסקים למען הכולל
אשר עושים זאת לשם שמיים בלבד.

0
שיעורים מוקלטים
0
פרקי תנ"ך
0
פרקי משניות
0
שעות לימוד של אברכים עד כה
0
דפי גמרא בבלי וירושלמי
0
תלמידים בכל סניפי הרשת

רוצה להינות שתוכן תורני ישירות אצלך המייל? הרשם כאן ותהיה מעודכן