תוכניות יחודיות מוכחות לזכירת וקניין הש"ס

היה שותף

שיעורים מוקלטים
0
פרקי תנ"ך
0
פרקי משניות
0
שעות לימוד של אברכים עד כה
0
דפי גמרא בבלי וירושלמי
0
ללמוד וללמד לשמור ולעשות
תלמוד בבלי, ירושלמי, תנ"ך, ששה סדרי משנה, הלכה למעשה , מוסר, תורת הנסתר ועוד , התעוררות לתחייה מחודשת של כל חלקי התורה שאין להם דורש ומבקש
-מסגרות הלימוד-
דרך לימוד יחודית
שיטת לימוד של שינון וחזרה איכותיים המביא לידיעה רחבה בש"ס ובכל חלקי התורה
קנין שס - הדרך להצליח
אווירה ישיבתית ואחדות מופלאה
אברכים ובעלי בתים, ליטאים, חסידים, ספרדים ותימנים, מכל העדות והחוגים- יושבים יחד ומשננים דפי גמרא בהתעלות ובאחדות מופלאה!
- יחודיות הכוללים ועקרונות הלימוד -

הכולל מתקיים בעיקר מתרומות תושבים, אברכים וידידים אוהבי תורה ללא נסיעות למגביות בחו"ל או נגידים וקרנות מיוחדות.
מסגרת התמיכה לאברכים גדלה משנה לשנה,
והכולל מחלק מידי חודש תמיכה בסך כ 350,000 ש"ח לאברכים!
וכן תוספות מיוחדות לחגים.
סיעתא דשמיא מיוחדת מלווה כולל זה מראשיתו
ואין ספק שהדבר בזכות כל התומכים והעוסקים למען הכולל
אשר עושים זאת לשם שמיים בלבד.

רוצה להינות שתוכן תורני ישירות אצלך המייל? הרשם כאן ותהיה מעודכן

דילוג לתוכן