רשת כוללים ללימוד כל חלקי התורה .

תוכניות יחודיות מוכחות לזכירת וקניין הש"ס

לוגו בבבבבבבבבבבבבבבבבבב

כולל דורשי ציון התורה בתפארתה

ללמוד וללמד לשמור ולעשות
תלמוד בבלי, ירושלמי, תנ"ך, ששה סדרי משנה, הלכה למעשה , מוסר, תורת הנסתר ועוד , התעוררות לתחייה מחודשת של כל חלקי התורה שאין להם דורש ומבקש
-מסגרות הלימוד-
דרך לימוד יחודית
שיטת לימוד של שינון וחזרה איכותיים המביא לידיעה רחבה בש"ס ובכל חלקי התורה
קנין שס - הדרך להצליח
אווירה ישיבתית ואחדות מופלאה
אברכים ובעלי בתים, ליטאים, חסידים, ספרדים ותימנים, מכל העדות והחוגים- יושבים יחד ומשננים דפי גמרא בהתעלות ובאחדות מופלאה!
- יחודיות הכוללים ועקרונות הלימוד -
0
תלמידים בכל סניפי הרשת
0
שעות לימוד של אברכים עד כה
0
שיעורים מוקלטים
0
פרקי תנ"ך
0
פרקי משניות
0
דפי גמרא בבלי וירושלמי

אודותינו

אברכים ובעלי בתים, ליטאים וחסידים, ירושלמים, אשכנזים, ספרדים ותימנים, מכל העדות והחוגים יושבים יחד ולומדים תלמוד בבלי וירושלמי אליבא דהלכתא, תנ"ך, משניות ועוד שאר חלקי התורה שאין להם דורש ומבקש.

 כל זאת באוירה ישיבתית, התלהבות, שמחה ודבקות, 

תוך סיפוק רב ותחושה שהם לומדים במקום הטוב ביותר עבורם.

בכל מקום שתפגשו אברכים הנמנים  על חובשי ספסל דורשי ציון

תמצאו אברכים בעלי ידיעה מקיפה בסוגיות, עד לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, לימוד שהוא נחלת יחידים,

 לימוד שרק דרכו גדלים דור של תלמידי  חכמים בעלי פסק ובעלי ידיעה רחבה בש"ס.

 

האם זהו דמיון, חלום או משאלת לב?

כל זה קורה מידי יום ברשת הכוללים "דורשי ציון".

קול התורה הבוקע מבין עמודי דגרסי

יחודיות הכוללים ועקרונות הלימוד​

יוזמת האברכים

יוזמת האברכים

כל אחת מהמסגרות נפתחה ביזמת האברכים עצמם אשר ביקשו להם מקום לימוד בו ליבם חפץ, וטרחו והשקיעו כל מרצם ורוחם לעשות כל הניתן על מנת לממש חזון זה. מסגרות הלימוד שונות ומגוונות כך שכל אברך מוצא מסגרת המתאימה לו באווירה נעימה ותנאי לימוד מיטביים להצלחה. ראשי הכוללים בשביל האברכים ולא האברכים טפלים לראש הכולל.

תחיית כל חלקי התורה

תחיית כל חלקי התורה

יחד עם עידוד האברכים לשלש לימודם במקרא משנה וגמרא, נלמדים גם נושאים וספרים יחודיים שאינם נלמדים בדרך כלל בישיבות ובתי מדרש אחרים למרות חשיבותם ומרכזיותם בתורה. כמו כן נושאים המהווים הלכתא למשיחא נלמדים באופן מעשי והדגש הינו על לימוד לשמה אליבא דהלכתא. יראת ה' היא חכמה - האברכים עוסקים גם בלימוד קבוע של ספרי מוסר והדרכה בעבודת ה', כגון לימוד מעשי של ספר מסילת ישרים. רבנים רבים מזרמים שונים, ראשי ישיבות, משגיחים ודרשנים הגיעו לדרוש בעניינים אלו.

קניין ידיעת התורה

קניין ידיעת התורה

"כל השוכח דבר אחד ממשנתו מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו..." (אבות ג, ח) וכן בתדב"א "כל מה שקרא אדם יהא תפוס בידו, שלא תשיגהו בושה וכלימה ליום הדין" ועוד אינספור מקומות בהם חז"ל הורו לנו חשיבות החזרות על הנלמד ואיסור השכחה. דגש רב מושם על נושא זה , ידע רב נצבר וניסיון מעשי של שנים על מנת לבנות מערכת חזרות מובנית וחכמה בשילוב מרווחי חזרות אופטימליים ואמצעי עזר רבים לזכירת החומר.

אסוקי שמעתא אליבא דהלכתא

אסוקי שמעתא אליבא דהלכתא

הלימוד מכוון על מנת להגיע לידי מעשה כפי שהורו לנו חז"ל וגדולי שאר הדורות בעקבותיהם. הלימוד הבקיאותי מכוון על מנת לרכוש ידיעה רחבה בשרשי ההלכה והלימוד העיוני על מנת להגיע בהמשך לפסיקה מעשית מתוך המקורות בנושאים הנלמדים.

ניהול כספי

ניהול כספי

ניהול כספי מקצועי ואמין ברמה הגבוהה ביותר הכספים מנוהלים באופן מופרד לכל קבוצת לימוד וכספי התורמים מופנים אך ורק למסגרת אליה תרמו. דין פרוטה כדין מאה. המלגות משולמות בס"ד ללא איחורים מידי חודש בחדשו וכל אברך יודע מראש מה המלגה אליה הוא זכאי. כל חישובי המלגות וניהול כספי התורמים מנוהלים על פי תוכנות מיוחדות וחכמות ביותר שפותחו במיוחד עבור מסגרות הכולל.

שילוב

שילוב

במסגרות משולבים גם בעלי בתים אברכים רבים שהינם עובדים רוב שעות היום יושבים בכולל ולומדים עם שאר האברכים למרות שאינם מקבלים מלגות. המסגרת מתאימה גם להם והם משתלבים באופן מפליא עם שאר האברכים.

מעבר לסדרי הלימוד ישנה ייחודיות נוספת לכולל,
האחדות והאחווה השוררת בין חברי הכולל.
דיבוק החברים הנוצר מתוך לימוד משותף, חזרות משותפות,
ובחינות הדדיות מתוך שעשוע נחמד בידיעת התורה
חיבור זה בין האברכים מפליא עוד יותר לאחר שמבחינים בגיוון הרב
ובעובדה שהינם מורכבים מכל סוגי הקהילות.
הקשר בין חברי הכולל מתחזק גם בעקבות טיולים
וסיורים לימודיים המאורגנים באופן תמידי על ידי הנהלת הכולל.

אנשים מספרים על רשת הכוללים

רוצה להינות שתוכן תורני ישירות אצלך המייל? הרשם כאן ותהיה מעודכן